Ostrowski Klub "Amazonki"
Limanowskiego 17
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel: +48 519-517-386
nasz KRS: 0000027496
amazonki.ostrow@gmail.com
Kto pomaga?
  • Działalność Stowarzyszenia Ostrowski Klub Amazonki w ciągu minionych 17 lat była możliwa dzięki  dotacjom:
  • Gminy – Miasto Ostrów Wielkopolski  
  • Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu
  • Funduszu Grantowego Dobrego Sąsiedztwa  
  • darowizną: osób fizycznych / systematyczne wpłaty Pani Anny Płończak /
  • 1 % PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH)    
  • KRS 0000027496