Ostrowski Klub "Amazonki"
Limanowskiego 17
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel: +48 519-517-386
nasz KRS: 0000027496
amazonki.ostrow@gmail.com
Kto pomaga ?

Działalność Stowarzyszenia Ostrowski Klub Amazonki w ciągu minionych 17 lat była możliwa dzięki  dotacją:

- Gminy – Miasto Ostrów Wielkopolski  

- Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim  

- Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu

- Funduszu Grantowego Dobrego Sąsiedztwa  

-  darowizną: osób fizycznych / systematyczne wpłaty Pani Anny Płończak /


 -  1 % PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH)     KRS 0000027496