Ostrowski Klub "Amazonki"
Limanowskiego 17
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel: +48 519-517-386
nasz KRS: 0000027496
amazonki.ostrow@gmail.com
Stowarzyszenie

Działalność Stowarzyszenia Ostrowski Klub Amazonki w ciągu minionych lat była możliwa dzięki  dotacją:

- Gminy – Miasto Ostrów Wielkopolski  

- Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim  

- Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu

- Funduszu Grantowego Dobrego Sąsiedztwa  

-  darowizną: osób fizycznych / systematyczne wpłaty Pani Anny Płończak /


 -  1 % PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH)


KRS 0000027496

OBECNY ZARZĄD :

 

  • przewodnicząca – Urszula Lesiczka
  • zastępca przewodniczącej – Elżbieta Bodzak
  • sekretarz – Teresa Popiel
  • skarbnik – Grażyna Kozieł
  • członek zarządu – Małgorzata Bober
  • członek zarządu – Bogumiła Danielak 

Finansami Stowarzyszenia zajmuje się kol. Urszula Hadaś