Ostrowski Klub "Amazonki"
Limanowskiego 17
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel: +48 519-517-386
nasz KRS: 0000027496
amazonki.ostrow@gmail.com
Informacje

Ostrowski klub AMAZONKI z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Limanowskiego 17 (Studium Medyczne ) działa od 14 lat na terenie Miasta i powiatu Ostrowskiego zrzeszając około osiemdziesiąt członkiń . Klub powstał aby przekonać kobiety dotknięte chorobą nowotworową piersi , że po chemio i radioterapii rehabilitacja psychofizyczna kobiet pozwala na powrót do normalnego , społecznego i zawodowego życia. W tym celu prowadzimy :
- trzy razy w tygodniu rehabilitację ruchową
- jeden raz w tygodniu korzystamy z basenu
- dwadzieścia cztery godziny na dobę czynny jest telefon zaufania  513481593   - raz w miesiącu  spotykamy się  z psychologiem (relaksacje indywidualne i zbiorowe )
-zapewniamy opiekę szkolonych ochotniczek nad pacjentkami z rakiem piersi  w szpitalu przed i po operacji
- organizujemy spotkania edukacyjne i integracyjne z innymi stowarzyszeniami zajmujacymi sie profilaktyka i promocja zdrowia .

Jesteśmy przekonane , że nasze działania dają nadzieje , wsparcie i przerkonanie , że chore kobiety w nowej sytuacji mają pełna szansę przystosowania społecznego i zawodowego w społeczeństwie.

Przywracamy to co zniszczyła choroba, nie dlatego aby schlebiać próżności , ale by uleczyć umysł i duszę człowieka skrzywdzonego.