Ostrowski Klub "Amazonki"
Limanowskiego 17
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel: +48 519-517-386
nasz KRS: 0000027496
amazonki.ostrow@gmail.com
Strona główna

Spotkanie ze specjalistą

22 maja w Ostrowskim Klubie zrzeszającym odbyło się  spotkanie z dr hab.n.med. profesor Marią Litwiniuk – Ordynator Oddziału Chemioterapii Wielkopolskiego Centrum Onkologicznego w Poznaniu. Tematem spotkania  była „Dostępność do innowacyjnych leków i terapii w zakresie skutecznego leczenia raka piersi.

amazonki

Zapisy na trekkingi

Trwają zapisy na trekkingi organizowane przez Poznańskie Towarzystwo Amazonki.

Działalność lokalna

Udział  Amazonek w wydarzeniu lokalnym, które odbyło się w dniu 30 kwietnia 2019 r. w Ostrowie Wielkopolskim na Targowisku Miejskim przy ulicy Witosa, a dotyczyło udziału mieszkanek Ostrowa w bezpłatnych badaniach cytologicznych. Panie chętnie uczestniczyły  również w badaniach piersi ćwicząc na fantomach. Wydarzenie zostało również zorganizowane przez Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów S.A w Poznaniu.

Warsztaty edukacyjne „Kobieto zadbaj o swoją Zdrową przyszłość „

Udział naszych Amazonek w warsztatach edukacyjnych „Kobieto zadbaj o swoją Zdrową przyszłość” realizowanych przez Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów S.A w Poznaniu. Warsztaty odbyły się w SP w Lamkach. a prowadziła je specjalistka Zdrowia Publicznego Natalia Hałas.

Walne zgromadzenie sprawozdawcze

8-12 kwietnia 2019 udział w Posiedzeniu Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Federacji Stowarzyszeń Amazonki za rok 2018 oraz w Forum Edukacji Zdrowotnej dla Liderek Amazonek. Udział wzięły Elżbieta Walendowska i Urszula Lesiczka.

Informacja

Informujemy, że msza święta w intencji Amazonek odbędzie się 10 kwietnia o 17:00 w kościele pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego przy ulicy Limanowskiego w Ostrowie Wielkopolskim.

Informacja

Sprawozdania z działalności Ostrowskiego Klubu Amazonki za 2017 rok zostały złożone i zarejestrowane:
 1) w bazie Organizacji Pożytku Publicznego -
- roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności OPP obejmuje bilans, rachunek wyników i informację dodatkową
2)  w Głównym Urzędzie Statystycznym
- sprawozdanie o kooperacji, zarządzaniu i komunikacji wybranych organizacji non-profit SOF-5
i załącznik do tego sprawozdania SOF – 5 ES
Wyżej wymienione sprawozdania znajdują się do wglądu w siedzibie Ostrowskiego Klubu Amazonki
w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Limanowskiego 17.

Zajęcia rehabilitacyjne

1.  Informujemy, że zajęcia rehabilitacyjne rozpoczynają się  dnia 3 września i odbywać się będą:
     – w poniedziałki o godzinie 16:00
    – w czwartki o godzinie 17:15
     – w sobotę zajęcia na basenie o godzinie 17:30
2.  Informujemy, że trwają zapisy na XXI Ogólnopolską Pielgrzymką Kobiet po Chorobie Nowotworowej Piersi na Jasną Górę , która odbędzie się 6 października. Zgłoszenia można dokonać w siedzibie klubu oraz pod numerem telefonu 513 481 593.

Serdecznie zapraszamy.

Wykład edukacyjny – „Rak piersi, a przerzuty do kości”

21 czerwca  o godzinie 16:00 w siedzibie klubu przy ulicy Limanowskiego 17 odbędzie się wykład edukacyjny prowadzony przez dr n.medycznych Jerzego Nazara Ordynatora oddziału Ortopedii i Traumatologii  Narządu Ruchu szpitala w Poznaniu.

 

Temat wykładu: „Rak piersi, a przerzuty do kości”

 

Serdecznie zapraszamy. Przyjdź , posłuchaj , zapytaj.

Zmiany w zarządzie

 

W związku z rezygnacją dwóch członkiń z pełnienia funkcji w zarządzie, 28 lutego odbyły się wybory uzupełniające. Skład nowego zarządu:

 

  • przewodnicząca – Urszula Lesiczka
  • zastępca przewodniczącej – Elżbieta Bodzak
  • sekretarz – Teresa Popiel
  • skarbnik – Grażyna Kozieł
  • członek zarządu – Małgorzata Bober
  • członek zarządu – Bogumiła Danielak