Ostrowski Klub "Amazonki"
Limanowskiego 17
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel: +48 519-517-386
nasz KRS: 0000027496
amazonki.ostrow@gmail.com
Informacja
Sprawozdania z działalności Ostrowskiego Klubu Amazonki za 2017 rok zostały złożone i zarejestrowane:
 1) w bazie Organizacji Pożytku Publicznego -
- roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności OPP obejmuje bilans, rachunek wyników i informację dodatkową
2)  w Głównym Urzędzie Statystycznym
- sprawozdanie o kooperacji, zarządzaniu i komunikacji wybranych organizacji non-profit SOF-5
i załącznik do tego sprawozdania SOF – 5 ES
Wyżej wymienione sprawozdania znajdują się do wglądu w siedzibie Ostrowskiego Klubu Amazonki
w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Limanowskiego 17.

Powrót do strony z aktualnościami